20 november 2016

BLIKVELD

het is mij om het even
of het pad stokt
een muur breed en lang
ik zal hem breken

te lang, te vaak
al uitgeweken

zonder obstakels
kies ik de vele kleuren
de weelderige bladeren
zet mijn stappen merkbaar

mijn natuurlijke gang
zal tot leven komen
in de werkelijkheid
heb ik mijn eigen dromen

© Hilly Nicolay
20 november 2016

 
Foto: H Tolboom

14 november 2016

UITVOGELEN

hoe ervaar ik nu dat stille
in het kwetsbare brons

het druppelt melancholie
laat zich als een glasbel

in wat woorden pakken
spat uiteen op schriele takken

het gezwam rond stammen
en op het oude bankje

ontnemen me voor even
mijn mengelmoes van zorgen

ik weet me te herpakken
want ik zie hoe de vogel

op de bodem voedsel zoekt
voor de dag van morgen

© Hilly Nicolay
14 november 2016

 
Foto: H Tolboom

31 oktober 2016

BLAUWBORST

als ik aandachtig
naar zijn ogen kijk

zie ik een glans
hij leeft, hij geeft

zijn klanken uit
een hemelsblauwe borst

zo vind ik in hem
de verwondering

een wezen van
de scheppende vorst

© Hilly Nicolay
31 oktober 2016

Foto: H Tolboom

23 oktober 2016

VLEERMUIS (HAIKU)

Foto: H Tolboom

insectenjager
vertoning kunst en vliegwerk
in zomerschemer


© Hilly Nicolay

14 oktober 2016

STIJFHOOFDIG

hoor ik wel thuis
op de grenzeloze akker
die ik mezelf toedicht
is mijn blik, mijn aard
wel zo gerijpt om te oogsten
van het vers gezaaide koren…

of

zingt de straffe wind
een ander riedeltje voor mij
ben ik ongevoelig geworden
voor de wijze vinger
en wast de regen nu
mijn stijfkoppige oren…

© Hilly Nicolay
14 oktober 2016

* Een dagboeknotitie 
Foto: H Tolboom

25 september 2016

RUSTPLAATS

de steen zwijgt
in het grijze grind

twee namen
een levensloop samen

zandkorrels door
de wind gebracht

schuren de letters
matteren de glans

strak geharkte perken
vragen aandacht

maar och,
het kan me niet bekoren

ik voel me als het musje
tussen het madeliefjesgras

toch wat verloren…

© Hilly Nicolay
25 september 2014

 
Foto: H Tolboom

8 september 2016

VERKWIKKEND

zee

hoe je speelt
met mijn zintuigen
dromen tot leven wekt

toefjes balsem
vleiend schikt op
mijn moegestreden hoofd

vurigheid van de horizon
als een rode blos legt
op mijn matte wangen

meeuwen rond laat vleugelen
ze mijn fantasie laat dragen
mijn oprecht verlangen

zee

hoe je speelt
het water laat tieren
schelpen reikt aan een kind

het tegendraadse leven
laat varen, zodat het
een juiste koers vindt

© Hilly Nicolay
5 september 2016

 
Foto: H Tolboom

  

5 september 2016

ALS KAT EN HOND (haiku's)

  
snorharen trillen
kopje spint muizenissen
ze braakt haarballen


dropneus snurkt liedjes
kwispelstaartend op de maat
deuntje in droomland


© Hilly Nicolay
5 september 2016

Eigen foto

21 augustus 2016

ELEMENTEN VINDEN ELKAAR

de zee, het zand, het strand
een hand in een hand
schoenen rusten voor even
voeten voelen het natuurlijke leven

de wind blaast, raast in parelschelpen
eb en vloed spelen een spel
er is geen verliezer, geen winnaar
elementen vinden elkaar

rust schrijft het verhaal van de dag
in een gloed aan de horizon
letters dansen aan een vliegertouw
als dit eens immer zo blijven zou...


© Hilly Nicolay
    Uit 2014

Foto H Tolboom17 juli 2016

WEET JE NOG...


toen de wind
zo heel zacht
op je huid

niets dan
een zongordijn 
voor de wereld

zoveel meer
dan verliezen
en de stille pijn

het gras fris
groener dan ooit
zienderogen sprookje

weet je nog…

toen in onze gaard
het hemelse geluid
die vogeltoverfluit…

© Hilly Nicolay
17 juli 2016

Foto : H Tolboom