17 januari 2017

WAT WAS EN IS...

beheerst
althans zo leek het
bewoog zich mijn leven
het afgelopen jaar

bagage onvolmaakt
nog onaangeroerd
stond al maanden klaar

om de hoek wachtte
de bedaarde boemel
op een tweevoudig spoor

het was tijd
ik moest instappen
maar voor ik het wist
reed hij alweer door

-

maar nu…
opnieuw waag ik de tocht
druk mijn neus wat
tegen het vensterraam

en zie…
het uitzicht is nog
bijna vlekkeloos
zo onvervalst

zelfs grandioos…

© Hilly Nicolay
17 januari 2017
Foto H Tolboom
5 december 2016

PLOVI, PLOVI

een visser vaart uit
ver van het land
in een wrakkig bootje
zijn hart draagt liefde mee
op de grote dobberzee

het water, water,
zee zo diep kleurt
als de ogen van Anka
blauw, zo blauw
zijn wonderschone vrouw 

-

“bootje, bootje
breng mij veilig
naar de haven
met mijn vissenmand
naar het thuisland”

© Hilly Nicolay
5 december 2016

* Naar een Dalmatisch volksliedje*
 
Foto: H Tolboom

20 november 2016

BLIKVELD

het is mij om het even
of het pad stokt
een muur breed en lang
ik zal hem breken

te lang, te vaak
al uitgeweken

zonder obstakels
kies ik de vele kleuren
de weelderige bladeren
zet mijn stappen merkbaar

mijn natuurlijke gang
zal tot leven komen
in de werkelijkheid
heb ik mijn eigen dromen

© Hilly Nicolay
20 november 2016

 
Foto: H Tolboom

14 november 2016

UITVOGELEN

hoe ervaar ik nu dat stille
in het kwetsbare brons

het druppelt melancholie
laat zich als een glasbel

in wat woorden pakken
spat uiteen op schriele takken

het gezwam rond stammen
en op het oude bankje

ontnemen me voor even
mijn mengelmoes van zorgen

ik weet me te herpakken
want ik zie hoe de vogel

op de bodem voedsel zoekt
voor de dag van morgen

© Hilly Nicolay
14 november 2016

 
Foto: H Tolboom

31 oktober 2016

BLAUWBORST

als ik aandachtig
naar zijn ogen kijk

zie ik een glans
hij leeft, hij geeft

zijn klanken uit
een hemelsblauwe borst

zo vind ik in hem
de verwondering

een wezen van
de scheppende vorst

© Hilly Nicolay
31 oktober 2016

Foto: H Tolboom

23 oktober 2016

VLEERMUIS (HAIKU)

Foto: H Tolboom

insectenjager
vertoning kunst en vliegwerk
in zomerschemer


© Hilly Nicolay

14 oktober 2016

STIJFHOOFDIG

hoor ik wel thuis
op de grenzeloze akker
die ik mezelf toedicht
is mijn blik, mijn aard
wel zo gerijpt om te oogsten
van het vers gezaaide koren…

of

zingt de straffe wind
een ander riedeltje voor mij
ben ik ongevoelig geworden
voor de wijze vinger
en wast de regen nu
mijn stijfkoppige oren…

© Hilly Nicolay
14 oktober 2016

* Een dagboeknotitie 
Foto: H Tolboom

25 september 2016

RUSTPLAATS

de steen zwijgt
in het grijze grind

twee namen
een levensloop samen

zandkorrels door
de wind gebracht

schuren de letters
matteren de glans

strak geharkte perken
vragen aandacht

maar och,
het kan me niet bekoren

ik voel me als het musje
tussen het madeliefjesgras

toch wat verloren…

© Hilly Nicolay
25 september 2014

 
Foto: H Tolboom